lördag 17 september 2011

Djurmo Byförening

Efter att några år har varit vilande så tänkte vi återuppliva Djurmo Byförening igen,
för att gälla för alla fast boende och sommarboende i HELA Djurmo.
Årsmötet äger rum i klubbstugan vid Djurmo IP onsdag 28 september kl 19,00.
Vanliga årsmötesförhandlingarmed bl.a val av styrelse kommer att ske, samt förslag på nya stadgar.
Ny styrelse är tillfrågad,så förslag på namn finns.
Alla är hjärtligt välkomna!!
Valberedningen


Ols-Marie från Djurmo målad av Zorn omkring 1914